STATUS AT A GLANCE

Division

Katchi Abadis on

Provincial Govt. Land

Katchi Abadis on

Federal Govt. Land

Katchi Abadis takenup for Regularization

Notified

Un-Notified

Notified

Un-Notified

Karachi

455

70

14

36

104

Hyderabad

242

143

19

04

118

Mirpurkhas

48

33

01

02

34

Shaheed Benazirabad

91

41

00

12

60

Sukkur

50

15

15

11

48

Larkana

69

24

00

19

38

Total:-

955

326

49

84

402

Total notified=            1004

Total un-notified=         410

Total Katchi Abadis=  1414